Polityka prywatności_

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

 

Jeśli współpracujesz z nami w formie umowy cywilnoprawnej lub jako jednoosobowa działalność? 

Uprzejmie informujemy, iż HCL sp. z o.o. (dawniej: „Herc” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodkiewicza 3 lok. U1 (02-593 Warszawa), XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001076642 (dalej jako HCL) przetwarza następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, Pesel.

Dane pozyskujemy jedynie od osób, które wyrażają na to zgodę, w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych typu umowa zlecenie / umowa  o dzieło lub w ramach procesu rekrutacyjnego / nawiązywania współpracy stałej.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest HCL z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@herclab.agency
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@herclab.agency
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się tylko w celach rachunkowych, księgowych, prawnych i rekrutacyjnych.
 5. Udzielenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Administrator mógł zrealizować wobec Pani/Pana cele, określone w pkt 4 powyżej.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia celów dla których zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, ciążących na Administratorze, jak np. obowiązek sprawozdawczości podatkowej, czy w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 7.  Pragniemy jednocześnie poinformować, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: FinanSter Accounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Marii Rodziewiczówny 1/353, 04-187 Warszawa (NIP: 1133054343) w celu prawidłowej realizacji usługi podatkowo-księgowej. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres: ul. Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@herclab.agency

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

CIASTECZKA (COOKIES)

Aby strony internetowa sprawniej działała, czasami na urządzeniu użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookies.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.

Czym są cookies

Podczas każdych odwiedzin na stronie internetowej system pyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie. W ten sposób strona internetowa przez pewien czas zapamiętuje preferencje użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.). Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas kolejnych odwiedzin na stronie.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Pliki cookie są również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z strony internetowej. Analitykę statystyczną pozyskujemy od Google Analytics.