Dla kogo i po co. Narracja i działanie

narracja i działanie

Dla kogo i po co. Narracja i działanie

„Dla kogo?”, „Po co?” odpowiedź na te pytania prowadzi ku naszej, człowieka, decyzyjności. Ludzie nie pożądają produktu lub usługi dlatego że zostało to stworzone, tylko dlatego co dzięki temu produktowi lub usłudze osiągną, jakie będą towarzyszyć temu emocje.

Stąd działania zawsze powinny iść w stronę zapewnienia poczucia bądź przynależności, związku, prestiżu, bądź poczucia wypełnienia wartościowej misji, nawet tej najmniejszej. A narzędzia jakie możemy użyć to, ponadczasowa:

narracja i dialog to opowiadanie historii ,które spotykają się z odzewem, które nie starzeją się za szybko, które są prawdziwe, bo sami wcześniej je przez działanie sprawdziliśmy.

przynależność bo dostrzegliśmy, że ludzie są samotni, że chcą być zauważeni, bo chcą być widoczni i rozpoznani. Ludzie chcą być część czegoś.

doświadczanie bo każde zdarzenie czy to związane z użytkowaniem produktu lub usługi, czy własnym działaniem opiera się o narrację, jest zalążkiem związku i dialogu.

By być skutecznym powinno kierować się rynkiem, wsłuchiwać w ludzkie marzenia, nadzieje, smutki, problemy.

Przy podejmowaniu działań warto mieć na względzie dwie pułapki:

– założenie: że ludzie generalnie mają rozległą wiedzę w danej dziedzinie, że są racjonalni, niezależni i zawsze dokonują wyborów kierując się długoterminowymi korzyściami

– założenie: że każdy jest taki jak ty, że wie to co ty wiesz, chce tego co i ty chcesz.

Najbezpieczniej przyjąć, że”

Ludzie będą działać zgodnie z chwilowym irracjonalnym pragnieniem i ignorować informacje, które są sprzeczne z ich przekonaniami, Że BEDĄ przedkładać korzyści krótkoterminowe nad długoterminowe, a przede wszystkim będą ulegać wpływowi społeczności, z Którą się identyfikują

źródło/ The Marketing Seminar

redakcja/ KZ

zdjęcie/ Dmitry Ratushny